Cara bekerjasama dengan NLog in .Net

NLog adalah platform pembalakan sumber terbuka untuk digunakan dalam aplikasi .Net, Xamarin, dan juga Windows Phone. Ia percuma, lintas platform, dan mudah dikonfigurasi dan diperluas. NLog adalah platform pembalakan hebat yang sederhana dan dilengkapi dengan sokongan yang sangat baik untuk keupayaan log dan pengurusan log, menjadikannya pilihan yang baik apabila anda harus memilih rangka kerja pembalakan yang sangat berprestasi. 

Pasang NLog

Pertama, anda harus memuat turun salinan NLog.

Sebagai alternatif, anda boleh memasang NLog menggunakan Pengurus Pakej NuGet. Untuk melakukan ini, yang perlu anda lakukan ialah membuat projek di Visual Studio, klik kanan pada projek di tetingkap Penyelesaian Penyelesaian, dan kemudian pilih pilihan "Urus Pakej NuGet ...". Seterusnya, anda boleh memilih NLog.Config sebagai pakej yang ingin anda pasang dari tetingkap NuGet Package Manager.

Atau anda juga boleh memasang NLog menggunakan Konsol Pengurus Pakej. Ketik perintah berikut ke dalam Konsol Pengurus Pakej dan tekan enter.

Pasang-Pakej NLog.Config

Untuk mula menggunakan NLog di Visual Studio 2015, anda boleh memasang pakej NLog.Config. Apabila anda memasang pakej ini, kebergantungannya yang berkaitan termasuk NLog dan NLog.Schema juga akan dipasang, dan pemasangan NLog.dll akan ditambahkan ke projek anda. Anda juga akan melihat dua fail ditambahkan ke projek anda, satu bernama NLog.config dan satu lagi bernama NLog.xsd.

Tahap log NLog

NLog memberikan sokongan untuk tahap log berikut:

  • Jejak
  • Nyahpepijat
  • Maklumat
  • Beri amaran
  • Ralat
  • Maut

Persediaan NLog

Anda perlu terlebih dahulu menyediakan nama dan laluan fail log dalam fail NLog.config. Inilah cara anda boleh melakukan ini:


  

Sekiranya anda ingin membuat fail log setiap hari, anda boleh menentukan yang berikut dalam tag pemboleh ubah sebagai gantinya:


  

Tentukan sasaran log di NLog

Setelah nama dan laluan fail log ditentukan, anda harus menentukan sasaran log. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan tag sasaran dalam fail NLog.config:

            xsi: type = "Fail"

            fileName = "$ {logFilePath}"

            layout = "$ {longdate} LEVEL = $ {level: upperCase = true}: $ {mesej}"

            keepFileOpen = "true" />

Perhatikan bahawa anda boleh membuat beberapa sasaran di dalam tag sasaran.

Anda juga boleh memanfaatkan peraturan untuk memberitahu NLog di mana entri log tertentu harus dicatat, sama ada dalam fail, pangkalan data, log peristiwa, dll.

Buat logger di NLog

Anda boleh membuat logger setiap kelas menggunakan kelas LogManager di perpustakaan NLog. Inilah cara anda boleh melakukannya:

Contoh ruang nama

{

  Ujian kelas awam

  {

    logger statik peribadi = LogManager.GetCurrentClassLogger ();

  }

}

Sekiranya anda ingin mendapatkan logger tertentu, anda boleh memanfaatkan kaedah GetLogger dari kelas LogManager seperti yang ditunjukkan di bawah.

menggunakan NLog;

Logger logger = LogManager.GetLogger ("SpecifyTheClassNameHere");

Contoh NLog ringkas di .Net

Berikut adalah program lengkap untuk rujukan anda yang menggambarkan bagaimana NLog dapat digunakan untuk log data pada tahap yang berbeza.

menggunakan NLog;

menggunakan Sistem;

ruang nama NLog

{

    Program kelas

    {

        logger statik peribadi = LogManager.GetCurrentClassLogger ();

        kekosongan statik Utama (string [] args)

        {

            logger.Trace ("Ini adalah mesej jejak");

            logger.Debug ("Ini adalah mesej debug");

            logger.Info ("Ini adalah mesej maklumat");

            logger.Warn ("Ini adalah mesej amaran");

            logger.Error ("Ini adalah mesej ralat");

            logger.Fatal ("Ini adalah mesej maut");

            Konsol.ReadKey ();

        }

    }

}