Oracle: Eclipse tidak dapat menggunakan tanda dagangan Java EE

Penghijrahan Java EE (Edisi Perusahaan) ke Yayasan Eclipse telah melanda beberapa gangguan, dengan Oracle tidak membenarkan tanda dagang spesifikasi Java digunakan oleh yayasan tersebut. Walaupun demikian, pengarah eksekutif Eclipse Mike Milinkovich bersikeras bahawa Java EE tidak mati dan Oracle belum membunuhnya, seperti yang disarankan oleh satu blog.

Setelah berunding selama berbulan-bulan "itikad baik", yayasan dan Oracle, yang bertanggung jawab atas Java EE, tidak dapat menyetujui syarat untuk menggunakan tanda dagangan Java yang kini digunakan oleh spesifikasi Java EE atau untuk mengubah ruang nama pakej javax, buletin akhir minggu lalu berkata. Tanda dagang Java Oracle adalah hak milik syarikat dan Eclipse tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Milinkovich memetik implikasi untuk pelaksanaan Java EE perusahaan Eclipse Foundation di Jakarta:

  • Spesifikasi komponen Jakarta EE yang menggunakan ruang nama pakej javax dapat dihilangkan sepenuhnya dari spesifikasi platform EE Jakarta yang akan datang.
  • Ruang nama pakej javax dapat digunakan dalam spesifikasi EE Jakarta tetapi dapat digunakan "sebagaimana adanya" sahaja. Tiada pengubahsuaian yang dibenarkan. Spesifikasi EE Jakarta yang terus menggunakan ruang nama pakej javax harus tetap TCK (kit kesesuaian teknologi) yang sesuai dengan spesifikasi Java EE yang sesuai.
  • Sebarang spesifikasi yang menggunakan ruang nama javax akan terus mempunyai wadah dan keperluan pensijilan Java EE yang sama seperti sebelumnya. Pelaksanaan yang menyatakan kepatuhan terhadap versi spesifikasi Jakarta EE yang menggunakan ruang nama javax mesti diuji dan diedarkan kontena yang menyematkan pelaksanaan Java SE (Edisi Standard) yang disahkan dilesenkan oleh Oracle.
  • Spesifikasi harus diubah dari konvensi penamaan "Java EE" menjadi konvensi "Jakarta EE", termasuk akronim seperti EJB (Enterprise JavaBeans), JPA (Java Persistence API), dan JAX-RS (Java API for RESTful Web Services).

Ditanya mengenai ketidaksesuaian platform yang berpotensi timbul akibat perselisihan dengan Oracle, Minkovich mengatakan penyelesaian untuk masalah teknikal ini perlu dikembangkan. Kumpulan kerja Jakarta EE akan memulakan perbincangan dengan masyarakat minggu ini. Sebagai contoh, keserasian binari dapat dicapai dan ditawarkan oleh pelaksanaan melalui perkakas yang melakukan pengubahsuaian bytecode pada waktu build, waktu penggunaan, atau runtime.

Milinkovich menjangkakan bahawa pekerjaan masa depan di Java EE tidak akan menggunakan ruang nama javax melainkan ruang nama baru seperti jakarta. Walaupun terdapat kemunduran, kerja akan terus memindahkan Java EE ke Eclipse. Milinkovich menyatakan terdapat kemajuan dalam memindahkan Java EE ke Oracle, seperti Oracle yang menyumbangkan pelayan aplikasi GlassFish, yang telah berfungsi sebagai implementasi rujukan Java EE, ke Eclipse. Spesifikasi Jakarta yang disahkan akan tersedia di bawah lesen Eclipse. Pekerjaan terus dilakukan untuk mengeluarkan pelepasan Jakarta EE 8 pada akhir tahun ini. Di luar Jakarta EE 8, Jakarta EE 9 dirancang.

Oracle mengatakan pihaknya tetap komited untuk bekerja dengan kelompok kerja Jakarta EE dan proses spesifikasi Jakarta EE untuk membuat platform EE Jakarta. Tetapi syarikat itu mengakui tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai tanda dagangan dan penggunaan javax. Eclipse mewarisi pengembangan Java perusahaan dari Oracle pada bulan September 2017.