Bahasa Rooby menyatukan Go, Ruby

Bahasa Go dan Ruby digabungkan dalam bahasa Rooby yang bertujuan untuk pengembangan perkhidmatan mikro yang cekap.

Bahasa berorientasikan objek mempunyai sintaks Ruby dan ditulis dalam Go. Ini untuk mengembangkan perkhidmatan mikro yang mesti berprestasi dan senang ditulis. Tetapi bahasa itu bukan peningkatan Ruby. "Memiliki sokongan penuh [ciri] Ruby akan menjadi usaha besar dan itu adalah cara yang salah untuk pergi," menurut dokumentasi bahasa itu.

Pembangun Rooby juga mengatakan bahawa bahasa "tidak boleh menjadi gula sintaksis di atas Go kerana kami sedang membina lapisan abstraksi di atasnya, tidak memaksa Go dan mengubah penghuraiannya. Oleh itu, kita pasti perlu terus [meningkatkan] pelaksanaan kita untuk menjadikannya sebagai prestasi yang mungkin." Untuk menjadikan Rooby berprestasi, merancang untuk membina perpustakaan pelayan menggunakan pakej Go / net Go. Rooby boleh disusun menjadi bytecode dan menilai bytecode secara langsung. Pada masa ini, pengurusnya dibuat dengan tangan dan akan mempunyai batasan.

Rooby boleh menjadi satu lagi penggunaan bahasa Go yang inovatif, yang telah digunakan secara meluas dalam sistem kontena Docker. Ruby, sementara itu, terkenal kerana kesederhanaan dan perannya dalam rangka pembangunan Web Ruby on Rails.